Avvisningsgrunner

En sak kan avvises dersom:

  • Klager ikke har forsøkt å løse saken direkte med motparten.
  • Klagen er useriøs og grunnløs.
  • Saken er under behandling eller har blitt behandlet av et innmeldt klageorgan, eller av domstol.
  • Fristen for å klage er oversittet.
  • Saken ikke lar seg behandle uten at dette i særlig grad går utover klageorganets effektivitet.
  • Klagen gjelder rene prisspørsmål og salgstariffer.
  • Klagen gjelder et selskap som formidler strømavtaler mellom forbrukerkunder og energiselskap.
  • Klagen gjelder spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand.
  • Klagen gjelder næringsdrivende virksomhet.

Du kan se mer om dette i nemndavtalen pkt. 5.1.