Elklagenemnda

Innhold

Min jordfeilbryter slår stadig ut. Det er ikke feil i mitt anlegg, men det må være feil i trafokretsen eller i netteiers nett.

Sjekk om du har god nok jordfeilbryter tilpasset ditt anlegg.