Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukerkunder (2020)

Disse standardvilkårene avløser tidligere standard nettleieavtale og standard tilknytningsavtale av 2007.