Elklagenemnda

Innhold

Sak: 15-039 Klage vedrørende langvarig strømavbrudd – krav om kompensasjon – Energi 1 Follo Røyken AS

Saken gjaldt kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Klager krevde kompensasjon for langvarig strømavbrudd og viste til at han hadde hatt strømstans i over 12 timer og måtte kaste mat i frys/kjølerom. Energi 1 Follo Røyken AS viste til at tiden for kompensasjon for strømavbrudd gjaldt fra nettselskapet ble opplyst om strømavbruddet. Kompensasjon ville da bli gitt hvis feilrettingen tok over 12 timer. I dette tilfellet tok det under 12 timer fra det ble informert til feilen var rettet og det var ikke berettiget til kompensasjon. Nemnda fant at klager burde ta spørsmålet om kompensasjon opp med NVE samt at det ikke var dokumentert noe økonomisk tap. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder kompensasjon for langvarig strømavbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 12-4 og 13-1. Forskrift 302 § 9A-2.

Historikk

10.12.14 kl. 03:10 – Strømutfall på grunn av storm

10.12.14 kl. 10:09 – Feilen ble rettet og strømforsyningen var tilsynelatende tilbake

10.12.14 kl. 12:30 – Melding om at det fortsatt manglet strøm i en transformatorkrets

10.12.14 kl. 16:49 – Feilen ble rettet og strømforsyningen var tilbake

Krav

Klager krever kompensasjon for langvarig strømavbrudd.

Partenes anførsler

Klager våknet til strømløst hus kl. 04:30 og ringte driftssentralen på nr. 08567 uten å få svar hverken kl. 05:00, 05:30 eller 06:30. Klager ringte informasjonssentralen som ved automatisk melding redegjorde for strømstans i området, men ved senere telefonhenvendelse ble det opplyst at det ikke var registrert feil i strømnettet i distriktet. Da klager kom hjem fra arbeid kl. 15:20 vart huset fortsatt strømløst. Klager ringte driftssentralen nok en gang. De besvarte henvendelsen kl. 15:55 og da var feilen akkurat innrapportert.

Klager har hatt strømstans i over 12 timer og måtte kaste mat i frys/kjølerommene. Klager krever kompensasjon.

Energi 1 Follo Røyken AS viser til at feilårsaken var en røket høyspentsikring i transformatoren. Klager forsynes fra denne transformatoren. Det ble lagt ut talemelding som ble fjernet da feilen var rettet kl. 10:09. Driftssentralen ble oppringt kl. 12:30 og gjort oppmerksom på at strømmen fortsatt manglet i en transformatorkrets. Klager forsynes fra denne kretsen. Feilretting ble igangsatt og strømmen var tilbake kl. 16:49.

Nettselskapet hevder de var i god tro om at alle hadde strømmen tilbake kl. 10:09.

Nettselskapet viser til at feilen på klagers transformatorkrets ble registrert ca. kl.12:30 og ble rettet på 4 timer og 20 minutter.

Tiden for strømavbrudd gjelder fra nettselskapet blir opplyst om strømavbruddet. Kompensasjon vil da bli gitt hvis feilrettingen tar over 12 timer. I dette tilfellet tok det under 12 timer fra det ble informert til feilen var rettet og det er ikke berettiget til kompensasjon.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder kompensasjon for langvarig strømavbrudd.

Når det gjelder utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd i henhold til forskrift 302 § 9A-2, anbefales klager å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Når det gjelder en eventuell erstatning for økonomisk tap i henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1, legger nemnda til grunn at det ikke er dokumentert noe økonomisk tap i denne saken.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2015

Espen Lindbøl, leder Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Lars Lima, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.