Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

815 resultater

Type artikkel
Velg område
815 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-272 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr - GNP Energy Norge AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager anførte at det avgjørende for at han godtok avtalen var at det skulle være gratis strøm for februar, ikke mars. Klager mente at GNP Energy Norge AS har villedende markedsføring. GNP Energy Norge AS viste til deres avtalevilkår og påpekte at klager har blitt gjort kjent med vilkåret om bruddgebyr. GNP Energy Norge AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-063 Klage vedrørende avtale - Rauma Energi Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om Spot Web gjelder for hele avtaleperioden og krever tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager hevdet at kravet om avtalegiro er urimelig da han har etablert en e-faktura-avtale i tråd med selskapets forutsetninger. Rauma Energi Kraft AS hevdet at vilkårene til avtalen er sannsynliggjort for klager ved at det var informert om kravene til betalingsavtalene som et eget kulepunkt samt i informasjonsteksten over bestillingsskjemaet. Rauma Energi Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-051 Klage vedrørende avtale - Fjordkraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet å ha blitt overfakturert. Klager krevde at Fjordkraft beregnet forbruket i henhold til avtale om Fjordkraft Spotpris. Klager krevde også det som er betalt for mye tilbakebetalt. Klager hevdet at det var brudd på informasjonsplikten i forbindelse med endring av avtaler. Fjordkraft AS viste til at klager ble opplyst om kombinasjonen av avtalegiro og efaktura i bestillingsøyeblikket og i vilkårene. Fjordkraft AS har tilbudt klager kompensasjon på bakgrunn av at klager føler seg lurt. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-420 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble inngått avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager anførte at informasjon om avtalen ble sendt i etterkant av avtaleinngåelsen til en e-postadresse som han ikke hadde tilgang til. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelse mottok klager avtalevilkårene hvorav det var informert om endringene i månedsbeløp ved avtalen Strømkonto. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.