Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

841 resultater

Type artikkel
Velg område
841 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak

  Sak: 17-011 Klage vedrørende fakturering – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at selskapet ikke har varslet i god tid om økning av månedlig innbetaling. Trondheim Kraft AS viste til at klager i deler av perioden har hatt betalingstjenesten Full Kontroll. Trondheim Kraft AS viste til at de startet med gjennomfakturering. Dette medførte økning i det jevne månedlige beløpet kunden skulle betale til kraftleverandør, fordi det nå også skulle dekke nettleie. Trondheim Kraft AS opprettholdt kravet sitt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 17-483 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at den gamle måleren må ha vist feil forbruk. Klager påpekte at Hafslund ikke har kommet for å innhente avlesning eller tatt kontakt per telefon. Klager anførte at han ikke visste hvor måleren var plassert. Hafslund Nett AS anførte at klager har mottatt varsel om måleravlesning månedlig per e-post. Det har også blitt sendt e-post med purring om måleravlesning, og utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak

  Sak: 17-421 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at han administrerer et studentkollektiv hvor han står som kontraktspart i en leieavtale med et utleieskap. Klager anførte at Hafslund ikke har gitt informasjon om at stipulert strømforbruk kunne gi slike utslag. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS viste til at var utstedt varsel om måleravlesninger månedlig per SMS, SMS med purring på måleravlesning, samt utstedt separat brev. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering – krav om tilgodebeløp – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 17-383 Klage vedrørende målerbytte – krav om dekning av utgifter til elektriker – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte. Klager hevdet at det elektriske anlegget sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager hevdet at montøren bekreftet at skaden var påført på grunn av deres arbeid. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Hafslund Nett AS viste til at hovedsikringen var defekt. Hafslund Nett AS hevdet at den påkjenningen som oppstår ved et målerbytte er kun at strømmen ble slått på igjen etter at arbeidet var utført, med samme spenning som før utkoblingen. Hafslund avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 17-367 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at hun avleste måleren en gang pr. år. Klager anførte at det er merkelig at selskapet ikke har jevnere oppfølgning av deres kunder. Norgesnett AS anførte at når en kunde tegner eFaktura avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 26.07.14, og at kravet deretter reduseres med 25 %.

 7. Vedtak

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 8. Vedtak

  Sak: 17-325 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og mente at selskapet kunne tatt kontakt per telefon, SMS eller e-post. Klager anførte at han ikke krysset av for påminnelser per epost eller SMS, da det kunne være fordi han heller ville bli varslet per post. Norgesnett AS viste til at når en kunde tegner en eFaktura-avtale må kunden selv krysse av for at en ønsker å få påminnelse om måleravlesning, enten via SMS eller på e-post. Norgesnett AS påpekte at klager ikke valgte å få påminnelse om når måleren skulle avleses. Klager ble enstemmig gitt medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-279 Klage vedrørende etterfakturering - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påpekte at hun ikke har fått noen påminnelse om måleravlesning. Klager mente at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. TrønderEnergi Nett AS viste til at det følger av alle deres fakturaer at avregningsperioden og målerstander bør kontrolleres og at det er viktig å lese av måleren for å få en korrekt faktura. TrønderEnergi Nett AS har avskrevet 25 % av merforbruket som ikke er foreldet. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 17-137 Klage vedrørende etterfakturering – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager krevde at etterfakturert krav reduseres med 50 %. Klager sa at det er avlest et siffer for lite i den tro at siste siffer var et desimaltall. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til "min side" hos hennes kraftleverandør og påpekte at det følger der at VOKKS har avlest målerstand. VOKKS Nett AS viste til innsendt bilde av den gamle måleren og påpekte at det ikke var desimaltall på måleren. VOKKS Nett AS kunne ikke forstå at det finnes noen saklig grunn for å hevde at siste siffer skal befinne seg bak noe komma, og dermed skulle kunne strykes. Nemnda mente at VOKKS hadde grunnlag for etterfaktureringen, men at det var gjort feil ved måten kravet er beregnet på. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at det må foretas en ny beregning av etterbetalingskravet.