Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

1076 resultater

Type artikkel
Velg område
1076 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 17-263 Klage vedrørende linjerydding – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med linjerydding. Klager krevde erstatning for tort og svie basert på kostnaden for jordvoll langs veien eller planting av nye trær i full størrelse. Klager viste til at linjerydding ble gjennomført uten varsling. Klager hevdet at dersom han hadde fått varsling, så hadde han tatt aksjon for å kutte trærne i høyden og beskjære dem. Klager anførte at trærne er plantet for å skjerme mot støy og innsyn. Agder Energi Nett AS viste til at de gjennomfører vedlikeholdsrydding av vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg gjennom hele året. Agder Energi Nett AS anførte at det er beklagelig at det ved en feil fra deres side ikke ble varslet linjerydding på deres nettside eller sendt SMS. Agder Energi Nett AS avviste klagers erstatningskrav. Nemnda anbefaler at klager gis medhold ved at klager tilkjennes kr. 5000 i erstatning. Uttalelsen er enstemmig.

 2. Sak: 19-007 Klage vedrørende etterfakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det jevnlig er sendt avlesninger til nettselskapet og at avlesningene er blitt godtatt av nettselskapet. Klager påpekte at hun mottok SMS om at målerverdien var godkjent etter at hun svarte OK om kontroll av målerstand. Tensio TS AS anførte at klager har fått månedlige påminnelser om å lese av måleren per SMS. Tensio TS AS anførte at klager ved SMS-utvekslingen har fått kjennskap til at det var registrert null forbruk på måleren. Tensio TS AS opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-795 Klage vedrørende anleggsbidrag – Haugaland Kraft Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at nettselskapet må stå ved sitt tilbud og at det ikke tilkommer ytterligere bidrag med hjemmel i regelendringene. Klager viser til at de er en profesjonell utbygger av et boligfelt for forbrukerkjøpere. Klager anførte at de nye reglene er kontraktsstridig og at det strider mot det alminnelige forbud mot å gi nye offentligrettslige regler tilbakevirkende kraft. Haugaland Kraft Nett AS beklaget at informasjonen ikke kom til klager før fristen gikk ut. Haugaland Kraft Nett AS avviste klagers krav. Nemnda avviser saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 4. Sak: 18-784 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at det foretas en ny beregning av etterbetalingskravet. Subsidiært krevde klager at etterfakturert krav frafalles. Klager anførte at det er fakturert etter pris i 2018 som er betydelig høyere enn prisen de siste tre årene. Lyse Elnett AS anførte at det ikke kan bli fordelt lengre tilbake i tid enn 02.03.17 på grunn av fusjon hos kraftleverandøren 01.03.17, som gjør at korrigeringer tilbake i tid er umulig. Lyse Elnett AS har gitt klager en kompensasjon på kr. 1 500 på grunn av endring i nettleieprisen som var i perioden april 2015 til 2017. Lyse Elnett AS har opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 18-778 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktet Norgespakken. Klager hevdet at han ikke har bestilt eller vært klar over tilleggsproduktet. Klager anførte at det fremgår dårlig av fakturaen opplysning om tilleggsproduktet. Klager viste til selskapets ordrebekreftelse og hevdet at dette ikke var et reelt dokument. NorgesEnergi AS viste til at klager ved kjøp i butikk mottok en rabatt ved oppgradering av strømavtale på eksisterende strømabonnent. Med denne oppgraderingen ble det endret strømavtale Strøm til Innkjøpspris som inkluderte tilleggsproduktet. NorgesEnergi AS har tilbudt et år av Norgespakken kreditert på hvert av klagers anlegg. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 18-752 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte renter og krevde dette refundert. Klager viste til at det ble inngått strømavtale med hennes funksjonshemmede datter og pekte på regler om varsomhet ved salg av strømavtale til en funksjonshemmet kunde som ikke forstår hva tilbudet innebærer. Klager reagerte på etterfakturert krav på hennes strømavtale. Klager mente at det var urimelig at selskapet ikke har gjort henne oppmerksom på at det har opparbeidet en gjeld. NorgesEnergi AS viste til lydfil og mente at de ikke har noen forutsetninger til å vite at dette var en kunde som ikke kan eller bør ta avgjørelser om eget strømabonnement. NorgesEnergi AS viste til at klager var aktiv med betalingsformen Strømkonto. NorgesEnergi AS anførte at det har blitt sendt jevnlig varsling med informasjon om Strømkonto til klagers e-postadresse. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 18-684 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Fjordkraft AS matcher prisen til Agva Kraft AS ved fakturering av strømavtalen Variabel Online. Klager anførte at innholdet i avtalene må være det avgjørende og ikke navnet på avtalen. Klager påpekte at begge avtalene har en fast pris over en periode som kan justeres uavhengig av navnet. Fjordkraft AS anførte at klager får prismatch på variable avtaler, med de vilkårene som hører til de type avtaler. Fjordkraft påpekte at de ikke har fastprisavtaler og derfor matcher de ikke avtaler med strømavtaler med typen fastpris. Fjordkraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 18-663 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved at han har blitt etterfakturert fra kraftleverandøren for både nettleie og kraft og at han har mottatt et etterfakturert krav fra Norgesnett AS. Klager stilte også spørsmål ved det registrerte forbruket. Norgesnett AS viste til at klager har blitt etterfakturert på grunn av manglende avlesninger. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 18-643 Klage vedrørende fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var fakturert for mye og påpekte at det er en markant differanse mellom faktisk spot pris med Agvas avtalefestede påslag og Agvas fakturerte pris. Agva Kraft AS påpekte at den avtalen klager viser til ikke er den avtalen som er inngått. Agva Kraft AS viser til avtalevilkårene om pris og hevdet at det ikke er feil i klagers pris. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 18-602 Klage vedrørende spenning – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tvist om spenningsvariasjoner. Klager hevdet at Hafslund Nett AS var ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18. Klager anførte at reparatøren fastslo at apparatene hadde en feil som ikke dekkes av garantien på grunn av at de var utsatt for høy spenning. Klager anførte at selskapets målinger viste at det har vært spenning i boligen som er høyere enn den utgangsspenningen som trafoen skulle hatt og påpekte at målingene viste uregelmessighet. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var registrert hendelser for klagers adresse eller nettstasjon som klager er tilknyttet i perioden fra mai til juni 2018. Hafslund Nett AS anførte at det var iverksatt tiltak i form av målinger av lavspentnettet til klager og det var ikke funnet avvik. Hafslund Nett AS kjente ikke til feil i høyspentnettet for den aktuelle dato og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.