Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

964 resultater

Type artikkel
Velg område
964 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-085 Klage vedrørende anleggsbidrag - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at anleggsbidraget var på kr. 30 000. Subsidiært krevde klager at anleggsbidraget var på kr. 60 000. Klager krevde også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt. TrønderEnergi Nett AS avviste klagers krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 2. Vedtak

  Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-450 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Austevoll Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han hver gang har rapportert målerstand med 5 siffer. Klager finner det merkelig at selskapet ikke har reagert når måleren har 6 siffer. Klager mente at det kan være to mulige årsaker til avviket, enten feil på måleren eller sifferfeil. Austevoll Kraftlag SA mente at kunden har kunnskap om målere over gjennomsnittet og burde kjenne til at samtlige tall for gjeldende måler skulle vært rapportert inn. Austevoll Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-443 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anført at måleren var avlest fortløpende og måleravlesning var innrapportert per SMS. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det var et dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke hadde forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke var blitt gjort oppmerksomme på at kodeord var uteglemt. Norgesnett AS viste til at det var utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Norgesnett AS anførte at det ikke var satt på kodeord i klagers SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-403 Klage vedrørende fakturering av pliktleveranse – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av pliktleveranse. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke har opptrådt klanderverdig og mente at det ikke var rimelig at han skulle hatt kunnskap om verken innmelding av anlegget eller pliktleveranse. TrønderEnergi Nett AS viste til at klager på det tidspunktet anleggene ble ferdigmeldt ikke hadde noe aktivt kundeforhold på noen målepunkt, og TrønderEnergi Nett AS ble pliktig til å levere strøm ved nettselskapets leveransepliktig kraftleveranse. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-293 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært feil ved måleren og at måleren plutselig har gjort flere hopp i registrert forbruk. Klager anførte at han har avlest sifrene på måleren korrekt. Mørenett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte. Mørenett AS viste til at det ble sendt målermontør til klagers bolig hvor det ble gjennomført fire tester, uten å finne feil. Måleren ble tatt med til selskapet og det ble utført kontroll på måleren 7 ganger, i tillegg til telleverkstest. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Vedtak

  Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-524 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager krevde at det ble foretatt en vesentlig avkortning av kravet. Klager anførte at det var usannsynlig at feilberegningen av strømforbruket kan ha vært så stort. Klager anførte også at det må være grenser for hvor stor feilmargin selskapet kan operere med. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett AS hevdet at var varslet tilstrekkelig om konsekvenser og risiko ved å ikke lese av måleren. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Vedtak

  Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Vedtak

  Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.