Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

1474 resultater

Type artikkel
Velg område
1474 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Sak: 09-67 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for ødelagte varmekolber – Luostejok Kraftlag AL

    Saken gjaldt tvist om erstatning for ødelagt utstyr pga høy spenning. Klager krevde erstattet utgifter til reparasjon av varmekolber med totalt kr 11.864,-. Hun påsto at spenning opp til 261V var årsaken til at de ble ødelagt. Innklagede vedgikk at det hadde vært enkelte kortvarige spenningsvariasjoner til klagers bolig som ikke tilfredsstilte forskrift om leveringskvalitet. Nemnda fant enstemmig at det ikke var godtgjort at årsaken til spenningsvariasjonene var utenfor innklagedes kontroll og innklagede ble erstatningsansvarlig.

  2. Sak: 08-182 Klage vedrørende skade på koblingsboks – Krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

    Saken gjaldt krav om erstatning av utgifter til reparasjon av skade i pumpehus. Strøm fra innklagedes anlegg ble ført i kabel via en koblingsboks montert på innklagedes stolpe til pumpehuset. Regnvann fulgte kabelen og førte til skade i pumpehuset. Klager krevde erstattet utgifter til reparasjon av sikringsskap i pumpehus. Nemnda anså koblingsboksen for å være klagers eiendom og la avgjørende vekt på søknadsdokumentet om tilknytning der innklagede kun hadde medtatt luftlinje frem til kabelmast samt kabel ned i stolpen til koblingsboksen og der koblingsboks ikke var medtatt. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

  3. Sak: 08-176 Klage vedrørende overspenning – Skade på kloakkpumpe – Krav om dekning av forsikringens egenandel – P/L Tysnes Kraftlag

    Saken gjaldt ansvar for sikringsbrudd. Klager hevdet at ekstraordinær høy spenning og sikringsbrudd førte til at kloakkpumpe ikke virket. Innklagede bestred årsakssammenheng og erstatningsansvar. En enstemmig nemnd kunne ikke se at det var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Klager ble ikke gitt medhold.