Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

356 resultater

Type artikkel
Velg område
356 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 12-127 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

  Saken gjaldt etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011. Klager krevde refusjon for etterberegnet forbruk og utbedring av feil. Han fant det sannsynlig at feil oppsto i forbindelse med installasjon av ny måler for automatisk måleravlesning og at Eidefoss var ansvarlig. Eidefoss fant to umålte strømkurser og krevde etterbetaling. De avviste at feilkoblingen oppsto ved installasjon av ny måler, men fant det sannsynlig at feilen oppsto under tilkobling av uthus og verksted. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 12-120 Klage vedrørende tilgodebeløp – EB Nett AS

  Saken gjaldt tvist om hvem som skulle motta tilgodebeløp. Klager hevdet at hun ofte måtte legge ut for Nav og betale strømregningene til EB Nett fordi Nav var på etterskudd. Da kundeforholdet ble avsluttet viste sluttregningen fra EB Nett at det var innbetalt for mye penger. Klager mente hun hadde rett på tilgodebeløpet. EB Nett mente de skulle tilbakebetale til den som hadde gjort de siste innbetalingene, nemlig Nav. De siste innbetalingene overgikk beløpet som skulle utbetales og EB Nett tilbakebetalte til Nav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 12-116 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av forbruk. Klager bestilte abonnement i april 2012, men ble urettmessig fakturert for forbruk til en annen person fra 2008. Klager mente seg forsøkt svindlet og sjikanert. Fortum Distribution AS krediterte opprinnelig faktura og fakturerte klager for sitt forbruk fra og med april 2012. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 12-115 Klage vedrørende strømforbruk – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt uenighet som strømforbrukets størrelse på sommerhytte. Klager mente det var lekkasjer på hans nett, ba om en oversiktlig faktura for reelt forbruk og avviste renter og gebyrer. Klager hevdet fakturert forbruk ikke var påregnelig. Fredrikstad EnergiNett AS viste til at det ikke var feil ved strømmåleren og hevdet det var samsvar mellom registrert forbruk og faktisk forbruk. De mente klager var pliktig til å betale forsinkelsesrenter og utenrettslige omkostninger samt gebyr for stenging/gjenåpning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 12-113 Klage vedrørende refusjon for mulig merforbruk som følge av kortslutning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsansvar for påløpt forbruk. Klager krevde refusjon for merforbruk. Han hevdet kortslutning trolig førte til at det gikk mye strøm direkte til jord. NTE Nett AS fant det lite sannsynlig at jordfeil på anlegget medførte økt forbruk og presiserte at eier av boligen var ansvarlig for at innomhus installasjon var i forskriftsmessig stand. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 12-107 Klage vedrørende forbruk – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om hvem som skulle belastes forbruk. Klager mente at hennes leietaker meldte inn for lav målerstand ved fraflytting og at etterfølgende krav for forbruk derfor tilhørte leietakeren. Rauma Energi AS hevdet at forbruket etter at leietakeren flyttet ut tilhørte klager. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 12-104 Klage vedrørende forbruk – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av kraft og nettleie. Klager avviste krav på kraft og nettleie og hevdet han ikke hadde brukt så mye strøm fordi han i flere måneder hvert år i flere år hadde vært utenlands. Leiligheten hadde ikke vært i bruk og hovedsikringen hadde vært tatt ut. Eidsiva Nett AS viste til at de hadde fakturert basert på kundens innmeldte forbruk og i samsvar med sine faktureringsrutiner. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.