Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

258 resultater

Type artikkel
Velg område
258 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-268 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Klager anførte at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm. Skagerak Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Skagerak Nett AS viste til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 19-804 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapets beregning av forbruket var feil. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. Skagerak Nett AS viste til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Skagerak Nett AS anførte at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antok derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 19-795 Klage vedrørende ettefakturering – Tensio TN AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert-forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at han ikke har blitt varslet eller informert om at AMS-måler ikke fungerer som tilsiktet. Tensio TN AS opprettholdt sitt krav. Tensio TN AS anførte at det var utstedt gjentatte varsler per SMS om måleravlesning i perioden det ikke var kommunikasjon med måleren. Tensio TN AS viste til at merforbruket var et reelt forbruk og mente at klager må betale for dette. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 19-754 Klage vedrørende fakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at det var fakturert for mye i perioden fra 2007 og frem til målerbyttet og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til forbrukshistorikken på den gamle og nye måleren, og hevdet at det må ha vært en feil ved den gamle måleren. Klager anførte at nettselskapet ikke har kontrollert måleren eller sett hen til forbrukshistorikken. Elvia AS hevdet at det ikke var noe feil med tidligere fakturert forbruk. Elvia AS anførte at måleren ikke var en måler med kjente feil. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 19-644 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at han antok at han ble fakturert for reelt forbruk. Klager påpekte at han ikke har hatt noen forutsetninger til å vite hvor mye strøm som ble brukt i boligen på grunn av ombygging. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en ombygging av anlegget i 2007, og at feilkoblingen har oppstått da. Skagerak Nett AS har avskrevet forbruk utover 23.04.16 på grunn av lang saksbehandlingstid. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 19-640 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at han ikke var blitt informert om at AMS-måleren ikke fungerte som tilsiktet og at det ikke var mulig for han å oppdage at det var en kommunikasjonsfeil. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til grafene av strømforbruket som fremgikk av utsendte fakturaer og påpekte at grafene viste et betydelig avvik på forbruket. Lyse Elnett AS mente at grafene burde gitt klager en oppfordring til å reagere på det reduserte strømforbruket og at klager ikke har vært i god tro. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 19-634 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det har skjedd en feil ved måleren i 2012 og at måleren ikke kunne gi uttrykk for korrekte verdier. Klager anførte at han har bedt om at måleren skal bli kontrollert av en tredjepart, og påpekte at han ikke har fått tilbakemelding på dette. Hafslund Nett AS anførte at innføring av Elhub har medført problemer med registering av måleravlesning for de kundene som ikke hadde etablert måler med toveiskommunikasjon. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var mulig å kontrollere den nedtatte måleren da den ble kassert etter målerbytte. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 19-705 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at han ikke har fått informasjon om at måleren ikke fungerer som den skal. Klager anførte at det ikke var mulig å rapportere inn målerstand da avviket har vært for stort. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått beskjed om at han ble fakturert på stipulert grunnlag. Skagerak Nett AS anførte at årsaken til at klager ikke ble informert om etterfakturert forbruk var at avregnet forbruk tilsvarende 36 kWh under forventet årsforbruk som er +/- 50 kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.