Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

132 resultater

Type artikkel
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 16-025 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår i forbindelse med inngåelse av avtale. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til utstedt bekreftelsesmelding og hevdet at avtalen gjaldt et produkt på kr. 299 i måneden. Klager hevdet at det ikke var mottatt mer informasjon, heller ikke angrerettskjema. Oslo Kraft AS viste til at informasjon om forbruk og pris ble forespeilet både i utstedt bekreftelsesmelding, samt i vilkårene henvist til i bekreftelsesmelding. Oslo Kraft AS hevdet at utestående beløp gjaldt klagers reelle forbruk basert på produktet ved avtaleinngåelse. Nemnda har kommet til at klager hadde forlenget angrerett på grunn av at kraftleverandøren ikke har dokumentert i tilstrekkelig grad at angreskjema er utlevert klager. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 2. Sak: 16-283 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om inngåelse om avtale. Klager krevde at Fjordkraft AS aksepterte avtale på kr. 19 per måned, samt å få tilbakebetalt mellomlegget til annen kraftleverandør. Klager viste til bestillingsskjemaet og hevdet at det var et forpliktende bestillingsskjema. Fjordkraft AS hevdet at skjemaet ikke var en gyldig kontrakt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 16-272 Klage vedrørende avtale og bruddgebyr – Norgesenergi AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager viste til at ved kjøp av mobiltelefon, ble det inngått en avtale med NorgesEnergi. Klager viste til angrerettloven og hevdet at han benyttet seg av angreretten innen angrefristen. NorgesEnergi AS viste til at ved avtaleinngåelser i butikk tilrettelegges det med synlig informasjon både i form av brosjyre, e-post og SMS. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 16-252 Klage vedrørende fjernavlesningsmåler – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om ansvar for anleggsbidrag for fjernavlesningsmåler. Klager krevde utgifter til installasjon av fjernavlesningsmåler refundert. Klager mente at nettselskapet var ansvarlig for sine disposisjoner når de medfører at kunder blir invitert til investeringer som i senere tid viser seg å være borkastet/feilaktig. Hallingdal Kraftnett AS viste til at klager selv valgte å bestille terminalen for fjernavlesning iht. tilbudet samt innbetale anleggsbidraget. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 16-233 Klage vedrørende depositum/sikkerhetsstillelse – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om depositum/sikkerhetsstillelse for nettleveranse. Klager avviste fakturert krav, og ba om at faktura ble motregnet i depositumet. Klager sa at han har betalt alle fakturaer fortløpende. Klager hevdet at depositumet var lovstridig og måtte opphøre. Midt-Telemark Energi AS opplyste at depositumet står som sikkerhet frem til et eventuelt sluttoppgjør. Midt-Telemark Energi AS viste til betalingshistorikken. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 16-207 Klage vedrørende avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav, og krevde at opprinnelig avtale om 5 øre per kWh gjelder frem til kundeforholdet ble avsluttet. Klager reagerte på hvordan Agva Kraft AS varsler sine kunder om prisendringer. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene som ble utstedt klager ved avtaleinngåelsen. Agva Kraft AS opplyste at avtalen varierer i pris, og at prisen på det laveste har vært 5 øre per kWh. Agva Kraft AS opprettholdt sitt krav. Nemnda er av den oppfatning at det skal informeres tydelig til en kunde dersom det foreligger særvilkår som fraviker fra standardvilkårene og hvilke konsekvenser dette har for kunden. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 16-193 Klage vedrørende inngåelse av avtale - bruddgebyr – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og bruddgebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette refundert. Klager hevdet at e-post med angrerettskjema ble sendt til innklagede innen angrefristen. Lyse Energisalg AS hevdet å ikke ha mottatt kansellering av avtalen innen angrefristen. Lyse Energisalg AS påpekte at begge e-postadressene klager har benyttet til å sende angrerettskjema er ubetjente. Nemnda la til grunn at klager har sendt angrerettskjema innen angrefristen og dokumentert dette. Etter nemndas syn er innklagede nærmest til å bære risikoen for at e-posten ikke var lest. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 16-189 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye, og krevde dette refundert. Klager bestilte strømavtale, der et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for AvtaleGiro og eFaktura. Klager krysset av for AvtaleGiro, men var ikke klar over at han samtidig måtte velge eFaktura. Avtalene ble endret uten at klager ble informert. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at man måtte huke av at man har lest avtalevilkårene, for å gjennomføre bestillingen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 16-177 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – SKS Kraftsalg AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste bruddgebyr. Klager hevdet at kravet var urimelig og viste til at det følger av standardavtalen at ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers skriftlig varsel. SKS Kraftlag AS opprettholdt sitt krav. SKS Kraftlag AS viste til at fastprisavtalen var uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.