Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

218 resultater

Type artikkel
Velg område
218 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-387 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Usteikveikja Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye.  Klager hevdet at hun er blitt overført til en annen strømavtale hos Ustekveikja Energi AS uten samtykke. Klager hevdet også at strømavtalen har skjulte påslag og påpekte at hun ikke ble informert om handelskostnader ved avtaleinngåelsen. Klager anførte at hun aldri har blitt informert om handelskostnader og bestred at selskapet har informert om disse kostnadene i sine særvilkår. Ustekveikja Energi AS viste til at klager bestilte strømavtalen via web. Ustekveikja Energi AS hevdet at det ikke foreligger krav om endring tilbake i tid. Ustekveikja Energi AS påpekte at klager har akseptert vilkår ved avtaleinngåelse og har mottatt lenke til vilkårene i bekreftelsen ved flere anledninger. Ustekveikja Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-381 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at hun ikke fikk noe informasjon eller oppfølgning i forhold til det anbefalte beløpet. Klager anførte også at hun ikke har mottatt informasjon om at det kan bli krevd etterbetaling dersom hun brukte mer strøm enn det anbefalte beløpet. Klager hevdet derfor at kravet er urimelig og avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært aktiv med betalingstjenesten Lik Betaling. Hafslund Strøm AS anførte at deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i prisene for strøm i 2021, sammenlignet med forbruksdata som lå til grunn for den opprinnelige beregningen av klagers anbefalte månedsbeløp. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble gitt enstemmig medhold.

 3. Sak: 21-381 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred fakturert krav. Klager anførte at hun ikke fikk noe informasjon eller oppfølgning i forhold til det anbefalte beløpet. Klager anførte også at hun ikke har mottatt informasjon om at det kan bli krevd etterbetaling dersom hun brukte mer strøm enn det anbefalte beløpet. Klager hevdet derfor at kravet er urimelig og avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært aktiv med betalingstjenesten Lik Betaling. Hafslund Strøm AS anførte at deres system for overvåking av klagers strømforbruk ikke fanget opp at det hadde skjedd en vesentlig økning i prisene for strøm i 2021, sammenlignet med forbruksdata som lå til grunn for den opprinnelige beregningen av klagers anbefalte månedsbeløp. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble gitt enstemmig medhold.

 4. Sak: 21-335 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert bruddgebyr. Klager anførte at det ble lovet 10 % billigere strøm enn det han hadde hos tidligere kraftleverandør. Klager påpekte at selskapet ikke tar hensyn til at muntlige avtaler betyr like mye som skriftlige avtaler. Bærum Energiomsetning AS anførte at de foretrekker skriftlige avtaleformer, SMS, i stedet for en muntlig verifisering, som forsikrer kundene komplett informasjon om deres avtale. SMSen inneholder lenke til avtale og vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at da klager har valgt å ikke fullføre avtalt avtaletid er det fakturert et bruddgebyr. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de kan kreditere bruddgebyret dersom klager ønsker å en reaktivering av avtalen slik at han kan fullføre sin avtaletid. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt fakturerte krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 5. Sak: 21-378 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen med Bærum Energiomsetning AS er ugyldig. Klager anførte at det i telefonsamtalen ble lovet 20 % billigere strøm enn andre selskapet og at han ble fakturert for en pris som er 30-40 % høyere enn andre leverandør. Bærum Energiomsetning AS viste til at det ble inngått avtale med klager via SMS. SMSen inneholder lenke til avtale og -vilkår. Bærum Energiomsetning AS anførte at strømavtalen som ble inngått er en forvaltningsavtale, der de kjøper strøm på det finansielle markedet og prisen kan ikke sammenlignes med spotpris for samme periode. Under dissens ble klager gitt medhold.

 6. Sak: 21-374 Klage vedrørende avtale og tilleggsprodukter – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til faktureringen og hevdet at han er feilfakturert. Klager viste til betalingstjenesten Lik Betaling og påpekte at beløpet skulle vært 12500, men at han har betalt kr. 17 000. Hafslund Strøm AS anførte at Betalingstjenesten Lik Betaling gir kunden det samme beløpet å betale for strømforbruket hver måned hele året. Hafslund Strøm AS anførte at klagers bestillingsbekreftelse/aksept av Lik Betaling ikke lenger er tilgjengelig da bestillingen ble gjort i 2018. Hafslund Strøm AS påpekte at tjenesten Lik betaling har kommet tydelig frem på utstedte fakturaer. Hafslund Strøm AS har tilbudt en minnelig løsning ved å kompensere klager med 50 % av restansebeløpet i tillegg til termingebyr. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 22-200 Klage på avtaleinngåelse og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er inngått en gyldig avtale. Klager anførte at ved slike salg skal avtalen bekreftes skriftlig fra selskapet etter samtalen, og det er et krav om at det i tilbudet opplyses om at forbrukeren ikke er bundet før avtalen er akseptert skriftlig og påpekte at dette ikke fulgte av SMS-tilbudet. Videre påpekte klager at han aldri har bedt om oppstart av tjenesten og hevdet derfor at han ikke har noen plikt til å betale for fakturert forbruk. NorgesEnergi AS viste til at strømavtalen ble akseptert per SMS og det ble utstedt ordrebekreftelse til klager. NorgesEnergi AS hevdet at det ikke er utført feil i henhold til angrerettloven og opplysningsplikten for at klager skal kunne kreve at angreretten omgjøres til 12 måneder. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 8. Sak: 21-139 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde at innbetalt bruddgebyr tilbakebetales. Klager anførte at informasjon om bindingstid og bruddgebyr ikke fremkom tilstrekkelig av SMS-bekreftelsen med lenke til avtalevilkårene. Klager hevdet at kravet om bruddgebyr er urimelig, og krevde dette tilbakebetalt. Bærum Energiomsetning AS anførte at SMS er en juridisk godkjent avtaleform, og at dette også er den mest brukte og vanlige avtaleformen innenfor bransjen. Bærum Energiomsetning AS anførte at lenken i SMS ved avtaleinngåelse inneholder tilstrekkelig informasjon om avtalevilkårene, også om bruddgebyr og bindingstid. Bærum Energiomsetning AS opplyste at de følger angjeldende regler om angrerett, og at de forholder seg til de skriftlige avtaler som inngås med forbrukere. Bærum Energiomsetning AS avviser klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.

 9. Sak: 21-070 Klage vedrørende avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om gyldighet av avtale og avtalevilkår. Klager krevde seg løst fra avtale med bindingstid, og avviste selskapets fakturerte krav. Klager anførte at hun aldri har gitt inntrykk av at hun ønsket å tegne en avtale med Bærum Energiomsetning. Ved avtaleinngåelse hevdet klager at hun trodde hun snakket med sin daværende kraftleverandør, og at hun slik ble villedet til å inngå en avtale med Bærum Energi. Klager avviste at hun i telefonsamtalen ved avtaleinngåelse ble informert om bindingstid på 12 måneder, og opplevde at Bærum Energiomsetning har vært fraværende og frekke i sin kundebehandling i ettertid av avtaleinngåelsen. Bærum Energiomsetning AS hevdet at avtalen er gyldig, og at klager må etterleve avtalen som ble inngått. Bærum Energiomsetning AS anførte at de har forsøkt å imøtekomme klagers behov ved å tilby en forsinket oppstart av leveransen, slik at klager kunne unngå bruddgebyr fra daværende kraftleverandør. Bærum Energiomsetning AS avviste klagers krav. Klager ble gitt medhold med dissens.