Innhold

Dokumenter

Vis filtrering

26 resultater

Type dokument
Velg område
26 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Årsrapport 2019

  Årsrapport for 2019 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 2. Årsmelding 2019

  I 2019 mottok sekretariatet totalt 842 skriftlige henvendelser (i 2018 var antallet 795). 168henvendelser/klagesaker ble overført fra 2018 og 193 henvendelser/klagesaker er underbehandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2020.

 3. Årsmelding 2018

  I 2018 mottok sekretariatet totalt 795 skriftlige henvendelser (i 2017 var antallet 617). 103 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2017 og 168 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2019.

 4. Årsrapport 2018

  Årsrapport for 2018 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 5. Årsrapport 2017

  Årsrapport for 2017 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 6. Årsmelding 2017

  I 2017 mottok sekretariatet totalt 617 skriftlige henvendelser (i 2016 var antallet 398). I årsmeldingen kan du se hvilke saker som ble behandlet.

 7. Standard nettleieavtale

  Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)

 8. Standard tilknytningsavtale

  Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet til uttak av kraft reguleres av standard nettleieavtale mellom nettselskapet og bruker (nettkunde). (Avtalen fra 2007)

 9. Standard kraftleveringsavtale

  Standardavtalen er fra 2017 og avløser tidligere avtale fra 2007.