Dokumenter

Vis filtrering

29 resultater

Type dokument
Velg område
29 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Årsmelding 2020

  I 2020 mottok sekretariatet totalt 593 skriftlige henvendelser (i 2019 var antallet 842). 193henvendelser/klagesaker ble overført fra 2019 og 145 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2021.

 2. Årsrapport 2020

  Årsrapport for 2020 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og familiedepartementet.

 3. Årsrapport 2019

  Årsrapport for 2019 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 4. Årsmelding 2019

  I 2019 mottok sekretariatet totalt 842 skriftlige henvendelser (i 2018 var antallet 795). 168henvendelser/klagesaker ble overført fra 2018 og 193 henvendelser/klagesaker er underbehandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2020.

 5. Årsmelding 2018

  I 2018 mottok sekretariatet totalt 795 skriftlige henvendelser (i 2017 var antallet 617). 103 henvendelser/klagesaker ble overført fra 2017 og 168 henvendelser/klagesaker er under behandling/forberedelse i sekretariatet og vil bli viderebehandlet i 2019.

 6. Årsrapport 2018

  Årsrapport for 2018 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 7. Årsrapport 2017

  Årsrapport for 2017 er strukturert etter rapporteringskrav fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 8. Årsmelding 2017

  I 2017 mottok sekretariatet totalt 617 skriftlige henvendelser (i 2016 var antallet 398). I årsmeldingen kan du se hvilke saker som ble behandlet.

 9. Standard nettleieavtale

  Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.  (Avtalen fra 2007)