Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

154 resultater

Type artikkel
Velg område
154 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 16-189 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye, og krevde dette refundert. Klager bestilte strømavtale, der et av kravene for avtalen var at klager måtte huke av for AvtaleGiro og eFaktura. Klager krysset av for AvtaleGiro, men var ikke klar over at han samtidig måtte velge eFaktura. Avtalene ble endret uten at klager ble informert. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene og påpekte at man måtte huke av at man har lest avtalevilkårene, for å gjennomføre bestillingen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 16-177 Klage vedrørende avtale – bruddgebyr – SKS Kraftsalg AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og bruddgebyr. Klager avviste bruddgebyr. Klager hevdet at kravet var urimelig og viste til at det følger av standardavtalen at ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers skriftlig varsel. SKS Kraftlag AS opprettholdt sitt krav. SKS Kraftlag AS viste til at fastprisavtalen var uoppsigelig i avtaleperioden og følger med ved flytting. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 16-118 Klage vedrørende tilbakebetaling – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling som følge av feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som var feilfakturert. Klager hevdet at hun har vært i god tro. Lyse Elnett AS viste til at klager har mottatt faktura, og mente at det burde fremgå klart hvor leveringsadressen er. Lyse mente at uvitenhet ikke automatisk gav ansvarsfrihet. Nemnda er kommet til at klager etter ulovfestede tilbakebetalingsregler ikke har krav på tilbakebetaling utover tre år. Nemnda har registrert at innklagede ut fra rimelighetsbetraktninger har tilbudt klager tilbakebetaling for fem år. Nemnda anbefaler at klager aksepterer dette tilbudet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 16-113 Klage vedrørende avtale – Oslo Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om bindende avtale var inngått. Klager avviste brytningsgebyret. Klager hevdet at det ikke ble gjort noen avtale om bindingstid, og mente derfor at 12 måneders bindingstid var gjeldende. Oslo Kraft AS hevdet at det var inngått 5 års avtale og krevde brytningsgebyr for 5 år. Nemnda har kommet frem til at avtalevilkårene om bindingstid og brytningsgebyr er urimelige. Klager ble enstemmig gitt medhold.