Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

66 resultater

Type artikkel
Velg område
66 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

 4. Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 18-537 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til avtalevilkårene og reagerte på selskapets prisendring uten varsel. GNP Energy AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at avtalevilkårene og påpekte at dersom kunden ikke oppfylte krav om avtalegiro og efaktura så står GNP Energy AS fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 18-394 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned samt en gratis måned gjaldt frem til 09.03.19. Klager anførte at selskapet ikke kan endre på vilkårene frem til bindingstiden var over. Klager hevdet at prisøkningen var et brudd på en gjensidig forpliktelse. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til sine vilkår og anførte at pris kan endres ved prisendringer i markedet. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 18-070 Klage vedrørende avtale – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt tvist om avtalevilkår. Klager krevde at Fortum Markets AS beregnet forbruket i henhold til avtale om eSpot Kampanje med påslag på 0,5 øre kWh. Klager hevdet at han hadde et tilgodebeløp på kr. 5 792. Klager anførte at selskapets varsel om prisendring ikke er tilstrekkelig. Fortum Markets AS anførte at prisendringer er varslet via flere fakturaer. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 9. Sak: 18-042 Klage vedrørende avtale - bruddgebyr – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig. Klager anførte at GNP Energy AS opplyste at de hadde et samarbeid med nettselskapet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at klager ble informert om avtalen og avtalevilkår via SMS-bekreftelse. Klager ble enstemmig gitt medhold.