Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

154 resultater

Type artikkel
Velg område
154 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 21-710 Klage på frakobling av anlegg og avlesningsgebyr– Varanger Kraftnett AS

  Saken gjaldt uenighet om frakobling av anlegg og avlesningsgebyr. Klager krevde at anlegget blir frakoblet og at han mottar et sluttoppgjør. Klager avviste krav om avlesningsgebyr. Klager påpekte at han har AMS-måler og at han ga beskjed om at det ikke var signal på fritidsboligen ved installasjon av måleren. Klager påpekte at det er selskapets utstyr som ikke fungerer og mener det er urimelig at han skal være ansvarlig samt at det faktureres et avlesningsgebyr. Klager påpekte også at han aldri ble gitt noen varsel om at det vil ilegges et avlesningsgebyr og at dette uten forvarsel ble påført fakturaen. Varanger Kraftnett AS viste til klagers krav om frakobling av fritidsbolig og anførte at de ikke kan fjernstenge anlegget når det ikke er kontakt med måleren eller om hovedsikringen er slått ut. Varanger Kraftnett AS anførte at i forbindelse med frakobling av anlegg, så må de lese av sluttstand på måleren samt fjerne måler. Varanger Kraftnett AS avviste klagers krav og opprettholdt krav om avlesningsgebyr. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 2. Sak: 21-652 Klage på erstatning – Klepp Energi AS

  Saken gjaldt krav om erstatning for merutgifter som følge av kabelfeil. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det foreligger en mangel da klager manglet strøm i boligen. Klager hevdet at mangelen utgjorde et forhold innenfor selskapets kontroll da feilen var på en nettkabel. Klager anførte også at det foreligger en mangel da det var avtalt med selskapet at de vil dekke hennes merutgifter i forbindelse med mangelen. Klepp Energi AS anførte at klagers bolig var delvis strømløs på grunn av en kabelfeil. Klepp Energi AS hevdet at denne kabelfeilen skyldes forhold som er utenfor selskapets kontroll og avviste derfor erstatningsansvar. Klepp Energi AS anførte at klager valgte selv å kontakte elektriker først for å feilsøke og at klager da fratok selskapet mulighet til å feilsøke med egne mannskap. Klepp Energi AS avvist klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 21-641 Klage på avtale og avtalevilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalen og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han ikke ble informert om avtalens vilkår. Klager reagerte på fakturert bruddgebyr samt størrelsen på gebyret.  Bærum Energiomsetning AS viste til at klager bekreftet en fastprisavtale. Bærum Energiomsetning AS anførte at dersom det ikke er ønskelig å fullføre avtalt bindingstid medfører det et bruddgebyr i henhold til avtalen og avtalevilkårene. Bærum Energiomsetning AS viste til at de ikke bruker lydfiler og de foretrekker skriftlig avtaleform SMS. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Sak: 21-636 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager hevdet at avtalen er ugyldig og krevde tilbakebetalt det som er betalt. Klager reagerte på 14 dagers varsel på selskapets nettsider med en makspris økning på rundt 249 % og påpekte at varslingen ikke var tilstrekkelig. Klager påpekte at det bør sendes ut varsler når avtalen økes i denne størrelsesordenen. Hafslund Strøm AS viste til at klager har vært registrert med tilleggsavtalen Maksprisgaranti. Hafslund Strøm AS påpekte at det ikke var mulig å innhente klagers bekreftelse da denne er foreldet. Hafslund Strøm AS viste til at de legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodens lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på deres nettsider. Hafslund Strøm AS anførte at deres prisvarslig med 14 dagers varsling er normal varslingstid. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 21-537 Klage på avtale og avtalevilkår – Andøy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale skal gjelde for hele avtaleperioden. Klager anførte at Andøy Energi AS avsluttet produktet kun for de som ikke bor i område N04. Klager påpekte at det ikke var noe informasjon på deres nettsider om at produktet var for en annonsert tidsperiode eller at tilbudet ikke gjaldt alle da han bestilte produktet. Andøy Energi AS viste til at klager bestilte produktet og at produktet gjaldt alle kunder, uansett hvilket prisområde. Andøy Energi AS anførte at endringen på avtalen ble gjort da de plutselig fikk store prisforskjeller mellom deres strømområder i Norge. Andøy Energi AS anfører at de har to ukers varslingsfrist, men at de har varslet kundene 3 uker i forveien. Andøy Energi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 21-520 Klage på avtalevilkår – Smart Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om praksis for fakturering av fast månedsbeløp. Klager reagerte på selskapets praksis om fakturering av fastbeløp per måned. Klager anførte at selskapet krever fullt ut månedsbeløp uavhengig av hvor lenge man har vært kunde. Klager viste til at han var kunde hos Smart Energi AS kun i en kort periode på en til to dager og at selskapet fakturerte for fullt månedsbeløp. Smart Energi AS anførte at de har kostnader ved en kunde selv om kundeforholdet bare varer i noen få dager. Dette er blant annet kostnader relatert til fakturering og fastbeløpet som er ment til å dekke disse kostnadene.  Smart Energi AS anførte at fastbeløpet gjelder for en måned. Smart Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 21-737 Klage på avtalevilkår – krav om tilbakebetaling – Sodvin AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager krevde tilbakebetalt det han er belastet ut over pristak gjeldende i perioden før prisjustering fra 01.11.17 og til og med 06.10.21. Klager viste til inngått avtale om produktet Garantikraft. Klager anfører at han oppdaget september 2021 at pristaket på avtalen var justert 5 ganger siden 2017. Klager hevder at han ikke er blitt varslet om prisendringene. Sodvin AS viste til at de skiftet sakssystem juni 2018 og at kundehistorikk før denne dato derfor ikke er lenger i deres systemer. Avtale om Garantikraft ble inngått før denne tiden. Sodvin AS påpekte at prisendring på Garantikraft ble varslet den 01.07.18 med varsling per post, 01.10.18 med varsling via sakssystemet, 01.05.20 med varsling kun via selskapets nettsider og sosiale medier og 06.10.21 med varsling via sakssystemet.  Sodvin AS hevdet at de har informert klager på korrekt måte og avviste krav om tilbakebetaling. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 21-472 Klage på avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at informasjonen som er gitt vedrørende tjenesten "Lik Betaling" har vært mangelfull, og at tjenesten ikke har fungert. Klager hevdet derfor at dette bør frita han for plikt til å betale sluttavregningen. Klager reagerte på at han ikke fikk logget inn og sett avtalen på "Min side" på selskapets nettsider. Hafslund Strøm AS hevdet at det ikke er grunnlag for å frita klager fra hele ansvaret for å betale for det faktiske forbruket for nettleie og kraft, og krevde at klager betaler 60 % av opprinnelig opphørsfaktura. Hafslund Strøm AS erkjente at det har vært feil i deres systemer for overvåking av strømforbruk hos kundene, noe som har medført at vesentlig økning i forbruk ikke er fanget opp. Hafslund Strøm AS hevdet at dette ikke kan frita klager fullt ut for betalingsforpliktelsen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 21-458 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Hurum Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri ble gjort oppmerksom på at det ville tilkomme et bruddgebyr da han inngikk avtale med Hurum Kraft AS etter telefonsalg. Klager hevdet at det ikke er tilstrekkelig til å vise til avtalevilkår på nett via lenke i SMS, og at informasjon om bruddgebyr burde vært opplyst ved avtaleinngåelse per telefon. Klager anførte også at det kun er en avtale, og ikke to avtaler. Klager hevdet at han inngikk avtalen på det vilkår om at hans to adresser skulle faktureres via samme faktura. Hurum Kraft AS hevdet at SMS som sendes ut for å bekrefte avtaleinngåelsen inneholder tilstrekkelig informasjon om vesentlige avtalevilkår. Hurum Kraft AS avviste klagers anførsel om at han ble lovet samfakturering av hans to adresser. Hurum kraft AS opplyste at hver måler har egen avtale. Hurum Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 10. Sak: 21-462 Klage på avtaleinngåelse og -vilkår – Bærum Energiomsetning AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse og dens vilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han har vært utsatt for svindel av Bærum Energiomsetning AS. Klager anførte at det aldri ble gitt opplysninger om bruddgebyr ved avtaleinngåelse per telefon, og mener at informasjon om dette heller ikke var tilstrekkelig kommunisert i bekreftelses-SMS. Bærum Energiomsetning AS anførte at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om avtalen og dens vesentlige vilkår ved innsalgssamtalen. Bærum Energiomsetning AS påpekte at de ikke har mottatt ønske om å benytte angreretten innen angrefristens utløp. Bærum Energiomsetning AS opprettholdt krav om bruddgebyr. Under dissens ble klager gitt medhold.