Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

339 resultater

Type artikkel
Velg område
339 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 12-22 Klage vedrørende årsavregning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt årsavregning for fritidsbolig. Klager avviste målt forbruk de siste tre årene på gammel måler og mente den gamle måleren måtte ha vært feil. Suldal Elverk KF viste til at anlegget ble endret fra en-fas til tre-fas i 2011 og at den gamle måleren ble kastet. Nemnda fant klagers forbruk påregnelig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 12-21 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager krevde 25 % reduksjon i etterfakturert krav og hevdet Hafslund Nett AS hadde stipulert uriktig. Klager hadde ikke lest av måleren selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hafslund Nett AS stipulerte og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11. Nemnda fant at begge parter kunne lastes i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres med 15 %.

 3. Sak: 11-520 Klage vedrørende fakturering av bolig og fritidsbolig – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde en oversiktlig og forståelig faktura. Han mente han hadde betalt mer i gebyr enn det som var fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke var dokumentert. Telinet Energi AS viste til at de fulgte opplysningene fra netteier over klagers forbruk og fakturerte a konto og mente klager hadde fått svar på sine henvendelser. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

 4. Sak: 14-022 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Tussa Nett AS

  Saken gjaldt om det kunne etterfaktureres når avlesning ikke var innhentet på 3 ½ år. Klager avviste hele det etterfakturerte kravet på grunn av nettselskapets manglende rutiner for innhenting av målerdata. Hun hevdet hun ikke visste at hun skulle lese av måleren og at hun ikke mottok purring på måleravlesning på 3 ½ år. Hun hadde ikke abonnement på lokalavis, og la vekt på at hun ikke mottok varsel på mobiltelefon før ordningen ble etablert i februar 2013. Tussa Nett AS viste til at forbruket hadde vært stipulert siden 2009 og etter avlesning i 2013 ble klager etterfakturert for tre år. Tussa Nett hadde informert i alle lokalaviser og sendt som adressert post ett varsel pr. år og fra 2013 sendt varsel på SMS. Nemnda mente Tussa Nett AS hadde fulgt opp regelverket med hensyn til måleravlesning, og hadde rett til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 14-004 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Energi 1 Follo Røyken AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager avviste et så stort etterfakturert krav og hevdet han ikke hadde mottatt e-post med påminnelse om avlesning eller purring fra og med 2008/09. Klager var kjent med at andre nettselskap purret på å få tilsendt målerstand, så klager hadde derfor ikke grunn til å tro at det var noe overforbruk. Energi 1 Follo Røyken AS viste til at måleren ikke var lest av siden januar 2006 og hevdet de hvert år hadde sendt påminnelse om avlesning til klagers e-postadresse og mente de hadde gjort tilstrekkelige forsøk på å få innhentet målerstand og at de derfor hadde anledning til å etterfakturere forbruk for de tre siste årene. Nemnda mente Energi 1 Follo Røyken AS hadde fulgt regelverket og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.