Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

77 resultater

Type artikkel
Velg område
77 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 19-766 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Rauma Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalegebyr. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager anførte at han som forbruker ikke har noen innflytelse under leverandørbytteprosessen og at han ikke har kunnskap om hvor mange dager leverandørbyttet vil ta. Rauma Energi AS anførte at krav om bruddgebyr er noe som ligger automatisk i avtalen og gjelder for alle kunder. Rauma Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 19-470 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om utgifter til leveringspliktig strøm. Klager krevde at Agva Kraft AS betalte utgifter til leveringspliktig strøm. Klager anførte at det tok ca. 3 måneder for å få en avklaring på om Agva Kraft AS har klart å levere til avtalt betingelser, og at dette påkostet henne 3 måneder med leveringspliktig strøm. Agva Kraft AS anførte at klager ble informert om at de ville refundere mellomlegget for de ekstra utgiftene klager hadde fått i forhold til leveringsplikt. Agva Kraft AS beklaget at klager ikke fikk oppstart og opplyste at de ikke har mulighet til å kompensere klager da klager har valgt en annen leverandør. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 19-395 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lyse Energisalg AS

  Saken gjaldt tvist om avtaleinngåelse og avtalevilkår. Klager krevde utgifter fra 07.03.19 til 15.06.19 tilbakebetalt. Klager hevdet at Lyse Energisalg AS har opprettet avtale uten hans samtykke. Klager anførte at han ikke har mottatt noen bestillingsbekreftelse eller annet som tilsier at det er gjort en bestilling. Lyse Energisalg AS hevdet at det ble gitt et tilbud til klager etter at klager byttet til annen kraftleverandør. Lyse Energisalg AS påpekte at klager har bekreftet avtalen via bestillingslenke i tilbudet. Lyse Energisalg AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 19-716 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Meløy Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at inngått avtale var ugyldig og ønsket å heve avtalen. Klager krevde tilbakebetalt differansen mellom fakturert kWh pris og kWh pris i tilbudet. Klager anførte at han oppdaget etter avtaleinngåelsestidspunktet at prisen var endret. Klager anfører også at det ikke fremgår av strømportalen eller på selskapets nettsider at prisen på strømavtalen er eks. mva. Meløy Energi AS hevdet at klager har fått korrekt opplysning om pris. Meløy Energi AS viste til bekreftelsesepost og påpekte at det fremgår tydelig frem pris på inngått avtale og at prisen er eks. mva. Meløy Energi AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Sak: 19-756 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at Lærdal Energi AS matchet prisen og krevde tilbakebetalt det han har betalt for mye. Klager anførte at Lærdal Energi AS reklamerte med 2 måneders kampanjepris og prismatch mot tilbud fra andre strømleverandører. Klager viste til avtalevilkårene og påpekte at det følger tydelig et tilbud om prismatch. Klager anførte at det ikke var blitt kommunisert på deres nettsider eller avtalevilkår som tilsa at tilbudet var opphørt. Lærdal Energi AS avviste klagers krav. Lærdal Energi AS anførte at på det tidspunkt klager ba om prismatch så var dette et tilbud som ikke gjaldt lenger. Lærdal Energi AS har valgt å fortsatt ha prismatch i deres avtalevilkår da de fortsatt har kunder som var aktive på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Sak: 19-676 Klage vedrørende uenighet om avtale og avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at avtale om produktet Strømkonto var ugyldig. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon om kontoen og hevdet at Strømkontoen ble opprettet uten hans samtykke. Klager anførte at det var tatt trekk i Strømkontoen uten at det var gitt beskjed. NorgesEnergi AS viste til at Strømkonto er en betalingsform som gir kundene anledning til å jevne ut strømkostnadene. NorgesEnergi AS anførte at klager ble informert i lydfilen om kreditt og rente. NorgesEnergi AS hevdet at de ikke har gjort feil eller opptrådt klanderverdig. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 7. Sak: 19-706 Klage vedrørende avtale – Glitre Energi Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde refundert differansen mellom fakturert kWh pris og Nord Pool-pris fra kundeforholdet ble opprettet til kundeforholdet ble avsluttet. Klager avviste krav om bruddgebyr og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han fikk en bekreftelse av selger på spørsmål om det ikke påløp noen andre kostnader enn et fast månedlig beløp for produktet. Klager viste til fakturerte krav og hevdet at fakturert kWh pris er i gjennomsnitt på mer enn 30 % over Nord Pool-prisen. Klager hevdet at han er utsatt for avtalebrudd. Klager stiller spørsmål ved forskjellen på avtalt pris og fakturert pris. Glitre Energi Strøm AS avviste klagers krav. Glitre Energi Strøm AS hevdet at klager har fått god informasjon om saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 19-673 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – NordlysEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste krav om bruddgebyr. Klager hevdet at han aldri har vært kunde hos NordlysEnergi AS da bestillingen ble kansellert fra Fjordkraft AS innenfor angrefristen. Klager hevdet at NordlysEnergi AS har forsøkt å kapre hans abonnement fem ganger uten hans samtykke. NordlysEnergi AS hevdet at det ble inngått en gyldig avtale. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke har angret innen angrefristens utløp på 14 dager. NordlysEnergi AS opprettholdt fakturert strøm i avtaletiden og krav om bruddgebyr. NordlysEnergi AS krevde at klager må betale saksomkostningene som de har hatt i forbindelse med oppfølgning av saken. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 9. Sak: 19-263 Klage vedrørende avtale – Trøndelag Kraft AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at opprinnelig avtale om spotpris gjelder for hele avtaleperioden. Klager krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye og en kompensasjon for medgått tid og tort og svie. Klager anførte at det ble inngått en avtale om spotpris med Trondheim Energi AS, og at i forbindelse med oppkjøpet av Trondheim Energi AS, ble avtalen endret til innkjøpspris uten at han ble informert eller varslet. Klager viste til at han ikke har huket av for automatisk varsling på MinSide og hevdet derfor at kraftleverandører er pliktig til å varsle skriftlig om endring av strømavtalen. Trøndelag Kraft AS anførte at det var inngått en avtale om innkjøpspris fra kundeforholdet ble opprettet. Trøndelag Kraft AS anførte at da klager sin avtale ble avsluttet i 2010, er det vanlige at man automatisk blir flyttet over på en lignende avtale. Trøndelag Kraft AS påpekte at klager har blitt varslet hver gang det har skjedd en endring på hans strømavtale. Trøndelag Kraft AS hevdet at avtalen var gyldig og avviste klager krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-146 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt tvist om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde tilbakebetalt differansen mellom garantipris og webspot. Klager påpekte at det ikke er fremlagt hva som er gjennomsnittsprisen og hvordan dette beregnes. Klager påpekte også at han ikke har mottatt noen årsavregning. Klager hevdet at kunder i referansegruppen med variabel garantipris betaler jevnt en for høy pris. Hafslund Strøm AS viste til at klager har en garantipris-strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at klager ikke fritt kan trekke sammenlikninger mellom variable og spotavtaler. Hafslund Strøm AS hevdet at de ikke kan klandres for at klager ikke har stått med den avtalen han selv ønsket. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.