Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

205 resultater

Type artikkel
Velg område
205 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Sak: 21-868 Klage på avtale – Agva Kraft AS

    Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager viste til at det var inngått en fastsum-avtale på kr 990 per måned og krevde å bli tilbakeført til denne avtalen. Klager anførte at han ble overført fra inngått avtale om fastsum til Agva Spotpris. Klager påpekte at han verken har fått begrunnelse eller forhåndsinformasjon om avtaleoverføringen. Klager hevdet at selskapets varsel ikke var gyldig da varselet inneholdt flere formelle feil. Agva Kraft AS anførte at klager ble varslet om at avtalen ikke lenger kunne benyttes og at klager derfor ble overført til spotpris. Agva Kraft AS påpekte at klagers avtale hadde ett års binding for begge parter, og kunne etter dette sies opp av begge parter. Klager ble enstemmig gitt medhold.    Agva Kraft AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om avtalevilkår. Regelverk: Standard kraftleveringsavtale § 6.

  2. Sak: 21-853 Klage på etterfakturering – Lyse Elnett AS

    Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet hun var i aktsom god tro og påpekte at hun har AvtaleGiro som trekkes automatisk i nettbanken. Klager anførte at hun ikke har blitt varslet eller fått andre beskjeder fra nettselskapet samt at det ikke var mulig å lese av strømmen manuelt da hun har automatisk strømmåler. Lyse Elnett AS bestred at klager var i aktsom god tro og viste til utstedte fakturaer hvor det fremgår at forbruket var 0 kWh. Lyse Elnett AS har valgt å redusere etterfakturert forbruk med 30 %. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.  Lyse Elnett AS benytter Fornybar Norges standardkontrakter. Saken gjelder uenighet om ikke-fakturert forbruk. Regelverk: Standard nettleieavtale § 5-4.