Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

90 resultater

Type artikkel
Velg område
90 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 20-110 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – LOS AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår ved inngåelse av avtale. Klager hevdet at han var overfakturert og krevde dette tilbakebetalt. Klager hevdet at det ble bestilt en spotprisavtale. Klager hevdet også at LOS AS ikke har kunnet dokumentere at det var en variabel avtale han inngikk. Klager anførte at det var brukt feil priser i faktureringen og mente feilen skyldtes at han er blitt satt på feil strømavtale. LOS AS anførte at det fremkom klart av ordrebekreftelsen at avtalen som ble inngått var en variabel strømprisavtale. LOS AS anførte at klager har fått det produktet som er bestilt og at fakturaene og deres grunnlag var korrekte. LOS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 20-109 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalens vilkår. Klager krevde klarering av selskapets avtalevilkår, og at eventuell feilfakturering tilbakebetales. Klager hevdet at det ikke var presisert at strømavtalen var inkludert handelskostnaden da avtalen ble inngått. Klager anførte at avtalens vilkår gjør det vanskelig for kunder å kontrollere at fakturagrunnlaget er korrekt og hevdet at vilkårene var misvisende. Klager påpekte at handelskostnadene bør inkluderes i påslaget. Fjordkraft AS anførte at handelskostnader inkluderes i pris på innkjøpsprisavtalene da det er den reelle innkjøpsprisen. Fjordkraft AS hevdet at klager ble tilstrekkelig opplyst om vilkårene og at det er klagers ansvar å sjekke avtalens vilkår ved avtaleinngåelse. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 3. Sak: 20-101 Klage vedrørende avtalevilkår – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at påstått avvik fra 2019 ble kreditert og at merkostnader i 2018 ble delt mellom partene. Klager anførte at avtalen ble endret uten hans samtykke og uten at han ble informert. Klager anførte at det er lagt til tilleggsprodukter som klager ikke har vært klar over. NorgesEnergi AS anførte at det er klagers eget ansvar å sette seg inn i avtalevilkårene til strømavtalen som han inngår. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Sak: 20-100 Klage vedrørende avtale – fakturering – Fortum Markets AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager bestred sluttavregnet krav. Klager hevdet å ha vært i god tro om at det ikke var noe utestående beløp. Klager hevdet å ha blitt informert om at det ikke ville bli en større faktura ved avslutning av avtale. Klager stilte spørsmål ved nødvendigheten av avtale om "Lik betaling" dersom selskapet ikke justerer det månedlige beløpet. Fortum Markets AS anførte at klager har vært aktiv med avtale om "Lik betaling". Avtalen inkluderer fakturering for hjemmelader, hurtiglading av elbil, strøm og nettleie. Fortum Markets AS erkjente at det er blitt formidlet feil informasjon til klager vedrørende nedbetaling av hjemmelader til bil. Fortum Markets AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 5. Sak: 20-081 Klage vedrørende avtalevilkår – Polar Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av strømavtale. Klager krevde at inngått avtale heves. Klager anførte at den forsinkede faktureringen utgjør et vesentlig mislighold av avtalen. Polar Kraft AS anførte at klager var rettmessig fakturert for sitt forbruk, men at nettkostnadene var fakturert dobbelt på grunn av forsinket mottak av nettkostnader i forbindelse med gjennomfakturering. Polar Kraft AS fremholdt at de har tilbudt klager betalingsavtaler dersom fakturert forbruk var for høyt, og at klager har anledning til å avslutte kundeforholdet. Nemnda avviste saken fra behandling. Uttalelsen er enstemmig.

 6. Sak: 20-059 Klage vedrørende avtalevilkår – fakturering – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at NorgesEnergi AS ikke oppfyller avtalen om en forutsigbar og jevn fakturering av forbruk. Det ble påpekt at månedsbeløpene ikke ble korrigert i henhold til klagers forbruk. Klager anførte at det ble gitt for lite informasjon om at klager selv måtte følge opp strømkontoen, og at han ikke ble informert om behovet for å opprette ny e-fakturaavtale som medførte manglende betaling i oppstart av avtalen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS anførte at klager var varslet om beløpsendringer og at klager da ble oppfordret til å øke det månedlige beløpet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 7. Sak: 20-045 Klage vedrørende avtalevilkår – krav om kompensasjon – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og tilleggsprodukter. Klager krevde refundert kostnader ved tilleggsproduktene Grønt valg og Maksprisgaranti. Klager hevdet at det ikke ble opplyst om tilleggsproduktene ved oppstart av kundeforholdet i 2015 og frem til 2020. Klager påpekte at hans aksept via SMS ikke godkjente tilleggsproduktene. Klager hevdet at tilleggsproduktene var blitt lagt til hans avtale uten samtykke. Hafslund Strøm AS anførte at klager ble informert om tilleggsproduktene via salgssamtale i 2015, og at disse produktene ble bekreftet av klager. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 8. Sak: 20-035 Klage vedrørende avtaleinngåelse – krav om kompensasjon – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtaleinngåelse. Klager krevde kompensasjon for tort og svie. Klager hevdet at salgsperson hos NorgesEnergi AS har forfalsket hans underskrift og at avtalen derfor er ugyldig. Klager hevdet at han ikke er kjent med at selskapet har forsøkt å komme fram til en minnelig løsning, og anførte at selskapet har trenert saksbehandlingen slik at det har blitt en uforholdsmessig saksbehandling. Klager hevdet at han har hatt et økonomisk tap i form av saksomkostninger. NorgesEnergi AS anførte at klager ikke er påført et økonomisk tap og viste til at avtalen ble annullert da de ble informert om at avtalen var inngått på uriktig grunnlag. NorgesEnergi AS erkjente svikt i rutinene ved avtaleinngåelsen, og hevdet at dette er beklaget ovenfor klager ved flere anledninger. NorgesEnergi AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 20-031 Klage vedrørende avtale og avtalevilkår – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår. Klager avviste faktura for perioden 02.01.20 til 01.02.20. Klager hevdet at dørselger informerte om at strømavtalen ikke skulle igangsettes før det hadde gått tre dager fra avtaleinngåelsen. Klager anførte at Hafslund Strøm AS ikke vil anerkjenne angreskjema som ble sendt inn. Klager avviste fakturert krav. Hafslund Strøm AS anførte at det ble lagt inn gratis strøm for 1 måned, slik at klager kunne starte ny avtale hos ønsket leverandør uten fakturering fra Hafslund. Hafslund Strøm AS anførte at det kun var fakturert for nettleie for måneden klager var registrert med gratis strøm. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 19-613 Klage vedrørende avtalevilkår og fakturering – Agva Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at han har betalt for mye og krevde dette tilbakebetalt. Klager anførte at han ble tilbudt avtale som skulle gjelde begge hans eiendommer, og hevdet at han ikke ble informert om andre tillegg enn fast årsgebyr på kr 990. Klager hevdet at Agva Kraft AS har belastet han med høyere priser enn det som er definert som innkjøpspriser fra Nordpool og det som var avtalt. Agva Kraft AS fastholdt at klager har blitt informert om tilbud om ny avtale. Agva Kraft AS viste til avtalevilkårene vedrørende pris. Agva Kraft AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.