Vedtak

Her finner du sammendrag og avgjørelser/vedtak på avsluttede saker behandlet i Elklagenemnda. Sakssammendragene gir et godt bilde av Elklagenemndas virksomhet og praksis i ulike sakstyper.

Vis filtrering

353 resultater

Type artikkel
Velg område
353 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sak: 12-40 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av anlegg som ikke hadde registrert kunde. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at hun hadde bodd på stedet siden 2005 og trodde strøm av inkludert i husleien. Hafslund Nett AS hadde ikke registrert kunde på anlegget før de i 2011 oppdaget forholdet og etterfakturerte for de siste tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Sak: 12-35 Klage vedrørende system for – HelgelandsKraft AS

  Saken gjaldt uenighet om rutine for avlesning. Klager krevde at HelgelandsKraft AS endret sitt avlesning- og innmeldingssystem og viste til at han flere ganger hadde blitt fakturert feil. HelgelandsKraft AS viste til at de hadde avregnet klagers forbruk i henhold til klagers to innmeldte målerstander og at de andre avregningene ble basert på stipulering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 12-29 Klage vedrørende beregnet tilgodebeløp ved målerfeil – Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om beregning av tilgodebeløp. Klager krevde ny beregning av tilgodebeløp og tilbakebetalt fra 2003 da det i 2010 ble oppdaget at det var feil med måler. Haugaland Kraft AS viste til historiske måledata og kunne ikke se at feilen kunne ha oppstått tidligere enn i 2010. De valgte likevel å kreditere forbruk for de tre foregående år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 12-24 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering som følge av manglende selvavlesninger for hytte. Klager leste ikke av måleren fra 2004 og mente selskapet i større grad burde ha minnet om avlesning. Klager ville bare betale etterforbruk for ett år tilbake i tid. Fredrikstad EnergiNett AS mente de i tilstrekkelig grad hadde informert og påminnet kunden om avlesning og hadde avskrevet forbruk utover foreldelsesfristen på tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 12-22 Klage vedrørende årsavregning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt årsavregning for fritidsbolig. Klager avviste målt forbruk de siste tre årene på gammel måler og mente den gamle måleren måtte ha vært feil. Suldal Elverk KF viste til at anlegget ble endret fra en-fas til tre-fas i 2011 og at den gamle måleren ble kastet. Nemnda fant klagers forbruk påregnelig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 12-21 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager krevde 25 % reduksjon i etterfakturert krav og hevdet Hafslund Nett AS hadde stipulert uriktig. Klager hadde ikke lest av måleren selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hafslund Nett AS stipulerte og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11. Nemnda fant at begge parter kunne lastes i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres med 15 %.

 7. Sak: 11-520 Klage vedrørende fakturering av bolig og fritidsbolig – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde en oversiktlig og forståelig faktura. Han mente han hadde betalt mer i gebyr enn det som var fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke var dokumentert. Telinet Energi AS viste til at de fulgte opplysningene fra netteier over klagers forbruk og fakturerte a konto og mente klager hadde fått svar på sine henvendelser. Nemnda ga klager enstemmig medhold.