Elklagenemnda

Innhold

Avgjørelser på saker om strømavtaler

 1. Vedtak

  Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak

  Sak: 18-008 Klage vedrørende avtale – Trondheim Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav og krevde at selskapet må forholde seg til det som var avtalt. Klager hevdet at selskapet har brutt avtalevilkårene om at han skal være sikret topp-5 pris i standard variabel. Klager viste til prisjusteringene samt den negative saldoen på strømkontoen. Trøndelag Kraft AS viste til at betalingstjenesten Full Kontroll innebærer at kunden har betalt et jevnt beløp per måned. Trøndelag Kraft AS viste til at klager ble informert om alle justeringer av månedlig beløp via SMS. Trøndelag Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold, ved at avtalen revideres slik at klager betaler for de kilowattimer hun har mottatt til selskapets ordinære spotprisvilkår.

 3. Vedtak

  Sak: 18-544 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtalt pris på 39,90 øre/kWh fra 04.09.18 gjaldt. Klager reagerte på selskapets prisendring. Klager anførte at dersom selskapet hadde varslet om prisendring, ville han hatt mulig til å bytte leverandør og dermed unngått prisøkningen. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS mente at de hadde informert klager tilstrekkelig om prisendringer, møtt klager med forståelse og rettet opp i feil i deres system. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 4. Vedtak

  Sak: 18-538 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager krevde at avtale om kr. 699 per måned gjaldt. Klager viste til varsel om prisendring til kr. 799 per måned. Klager reagerte på selskapets prisøkning. Klager hevdet at dette ikke var i henhold til det avtalte. GNP Energy AS viste til avtalevilkårene og anførte at de står fritt til å endre prisen dersom det er endringer i markedet. GNP Energy AS hevdet at avtalen var gyldig. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 5. Vedtak

  Sak: 18-537 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til avtalevilkårene og reagerte på selskapets prisendring uten varsel. GNP Energy AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS viste til at avtalevilkårene og påpekte at dersom kunden ikke oppfylte krav om avtalegiro og efaktura så står GNP Energy AS fritt til å endre avtalen til en forvaltningsavtale kalt Folkepakka. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak

  Sak: 18-445 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt tvist om inngåelse av avtale. Klager krevde at GNP Energy AS betalte faktura fra netteier for leveringspliktig strøm. Klager hevdet at GNP Energy AS ikke har gitt nødvendig informasjon til netteier, slik at det ikke var blitt opprettet en strømavtale. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at flere ganger har vært i kontakt med GNP Energy AS og gitt opplysninger om målerstand og målepunktid, og at han fikk inntrykk av at alt var i orden. GNP Energy AS opprettholdt sitt krav. GNP Energy AS hevdet at de ikke kan klandres for at oppkobling av kundeforholdet har tatt lang tid. GNP Energy AS pekte på at tilkoblingen har blitt avvist av netteier og det er sendt flere tilbakemeldinger til klager på dette. Klager ble enstemmig gitt medhold.